70.00 

Úhradou prvej splátky akceptujem povinnosť uhradiť druhú splátku. Súhlasím, že ďalšiu splátku uhradím na základe vystavenej faktúry, ktorú obdržím do 12.6.2024.

Prvý e-shop krok za krokom – 2 splátky