27.00 40.00 

Úhradou prvej splátky akceptujem povinnosť uhradiť nasledujúce splátky až do úplného uhradenia programu. Súhlasím, že ďalšie splátky uhradím na základe vystavenej faktúry, ktorú obdržím cca po 30 dňoch.

Minikurz: Ako na kľúčové slová – splátky

Pokiaľ si u mňa už absolvovala Webinár kľúčové slová (záznam je súčasťou minikurzu) môžeš si uplatniť zľavu 20 €. Zľavu ti odrátam z poslednej splátky.

Späť na stránku o programe