Kontaktné údaje prevádzkovateľa stránky

Ing. Lucia Vojček
Cottbuská 1366/1, 040 23 Košice
IČO:  47659530
DIČ:  1080134484

Zapísaná v OU-KE-OZP1-2023/045426-2, č. živnostenského registra 740-29910.

Bankové spojenie:

Fio banka: SK60 8330 0000 0020 0267 5078

Mobil

+421 948 086 508

E-mail

info@luciavojcek.sk